U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voor de jaarlijkse Inkomparade huurt de studentenvereniging een evenementenbureau in, eisende partij;. Deze huurt een stroomaggregaat bij Boels en schakelt voor het vervoer gedaagde partij in. Is gedaagde partij verantwoordelijk voor schade aan het aggregaat omdat dit zonder spanbanden is vervoerd en van de vrachtwagen is gevallen. Nadere uitlating door eisende partij over de hoogte van de schade en of zij de schade inmiddels aan Boels heeft betaald.

UitspraakRECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 345528 \ CV EXPL 12-2156

Epd 1FT9709

Vonnis van de kantonrechter te Venlo d.d. 19 december 2012

in de zaak van:

[X], h.o.d.n. T&R Eventexclusive, wonende te [woonplaats X] aan het adres [adres X],

eiser in conventie, gedaagde in reconventie,

gemachtigde: mr. J.P.H. Timmermans,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Y] Transport B.V., gevestigd te [woonplaats Y] aan het adres [adres Y],

2. [Y], wonende te [woonplaats Y] aan het adres [adres Y],

gedaagden in conventie, eisers in reconventie,

procederende in persoon.

Partijen zullen hierna [X] en [Y] (in enkelvoud) worden genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Dit blijkt uit het navolgende:

de inleidende dagvaarding met producties;

de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie;

de conclusie van repliek tevens antwoord in reconventie met producties;

de conclusie van dupliek tevens repliek in reconventie;

de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De vaststaande feiten

2.1.

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

[X] exploiteert een evenementenbureau. Medio mei 2011 is [X] voor de vierde jaar op rij benaderd door studentenvereniging De Unie te Maastricht. Onderdeel van de mondelinge overeenkomst was dat [X] licht- en geluidsapparatuur en een “trussing”-stellage zou leveren, welke zou worden geplaatst op een vrachtwagen met oplegger. De Unie huurde van [Y] de vrachtwagen met chauffeur. Contractspartner van De Unie was ofwel [Y] Transport BV dan wel [Y] in persoon.

2.2.

Verder huurde [X] een stroomaggregaat van Boels. Dit aggregaat is door [Y] opgehaald bij Boels, naar Maastricht vervoerd, daar in de Inkomparade gebruikt, en weer teruggebracht naar Boels. Tijdens deze terugtocht is het aggegraat van de vrachtwagen gevallen en beschadigd.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

[X] heeft op gronden als omschreven in de dagvaarding gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [Y] om aan [X] te voldoen een bedrag van € 13.079,60, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 februari 2012, althans van de dag der dagvaarding, tot de dag der algehele voldoening, alsmede veroordeling van [Y] in de kosten van deze procedure, te voldoen binnen veertien dagen na de dagtekening van deze uitspraak en indien voldoening binnen die termijn niet plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf veertien dagen na dagtekening van de uitspraak.

3.2.

[X] heeft – kort samengevat – aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat [Y] onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de schade aan het stroomaggregaat.

3.3.

[Y] heeft verweer gevoerd en aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van [X] zelf was dat het stroomaggregaat zonder spanbanden vervoerd werd. [X] heeft dan ook welbewust het risico genomen dat het stroomaggregaat van de vrachtwagen zou kunnen vallen en [Y] valt niets te verwijten. Bovendien betwist [Y] de hoogte van de gevorderde schade.

[Y] is ten onrechte in deze procedure betrokken en heeft hierdoor kosten moeten maken. In reconventie vordert [Y] betaling van een bedrag van € 2.250,00 ter zake inkomensderving en kosten van de adviseur.

3.4.

[X] heeft verweer gevoerd tegen de vordering in reconventie.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie

4.1.

[X] vordert betaling van de door hem geleden schade als gevolg van de val van het stroomaggregaat. Door het stroomaggregaat op deze wijze te vervoeren heeft [Y] onrechtmatig gehandeld en is daarom aansprakelijk voor de schade.

4.2.

[Y] stelt zich op het standpunt dat met [X] geen contractuele relatie bestaat. [X] huurde ieder jaar bij Boels een aggregaat met spanbanden. In 2011 heeft [X] de spanbanden niet gereserveerd en [Y] had ook zelf geen spanbanden om het aggregaat vast te zetten tijdens het vervoer. Hierop is in samenspraak met De Unie en [X] afgesproken dat het stroomaggregaat toch vervoerd zou worden.

4.3.

De kantonrechter overweegt als volgt. [X] legt aan zijn vordering ten grondslag dat [Y] een onrechtmatige daad heeft gepleegd door het stroomaggregaat te vervoeren zonder dat dit deugdelijk is vastgemaakt met spanbanden waardoor dit stroomaggregaat tijdens het vervoer van de vrachtwagen is gevallen en er schade is ontstaan.

[X] stelt dat hij door Boels aansprakelijk is gesteld voor een bedrag van € 13.079,60.

4.4.

Alvorens verder te beslissen acht de kantonrechter het raadzaam dat [X] zich bij akte, ondersteund door justificatoire bescheiden, uitlaat over de volgende punten:

de gestelde schade alsmede een voldoende onderbouwing daarvan;

is deze schade inmiddels door [X] aan Boels voldaan;

is [X] finaal gekweten door Boels.

4.5.

De zaak zal daarvoor worden verwezen naar de rolzitting van 16 januari 2013.

In afwachting zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

5.1.

Stelt [X] in de gelegenheid bij akte nadere informatie te verstrekken over de volgende punten:

de gestelde schade alsmede een voldoende onderbouwing daarvan;

is deze schade inmiddels door [X] aan Boels voldaan;

is [X] finaal gekweten door Boels.

5.2.

Verwijst de zaak voor akte [X] naar de rolzitting van 16 januari 2013.

5.3.

Houdt iedere verdere beslissing aan.

5.4.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.M. de Lange, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 19 december 2012 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: plg

mlzr:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature